MAGYAR OLDAL / ENGLISH VERSION
TELEFON: +40 / 745 123145

Vecini LEADER

GAL ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ-BĂLĂUŞERI-SĂRĂŢENI

 

Constituirea asociaţiei ”Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni” a avut la bază o colaborare de parteneriat de 10 ani între:

Ÿ     – Ÿşapte comune din teritoriul microregiunii: Bălăuşeri – Fântânele – Veţca – Neaua– Ghindari – Chibed – Sărăţeni;
Ÿ     – două oraşe  Sângeorgiu de Pădure şi Sovata;
Ÿ     – 27 persoane fizice din teritoriu.

În anul 2001 partenerii au înfiinţat Asociaţia Microregională Târnava – Mică Bălăuşeri – Sovata. Din iniţiativa acestei asociaţii s-a format Grupul de Acțiune Locală , prescurtat GAL, în data de 08 ianuarie 2010. Entitatea juridică a GAL este Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni, constituită conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, și a fost înregistrată la judecătoria Sighișoara în data de 12 mai 2010.

 

ASOCIAȚIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN

Grupul de Acţiune Locală a fost înfiinţată în anul 2012. Asociaţia a fost înregistrată în primăvara anului 2012, ca persoană juridică, în scopul de a accesa fondurile pentru dezvoltare, accesibile prin Axa 4 a PNDR. Se poate spune că a fost o decizie conjuncturală, nefiind o conlucrare anterioară oficială între membrii asociaţi, dar asociaţia şi-a stabilit ca obiectiv major strategic utilizarea resurselor şi a potenţialului local în vederea aşezării unei baze solide a dezvoltării socio-economice sustenabile, în care cooperarea are un rol important.

După înfiinţarea asociaţiei în 2012, a fost elaborată strategia de dezvoltare locală , după care GAL-ul a depus cererea de finanţare la apelul de selecţie naţională, în scopul de a fi acreditat ca autoritatea de management local pentru programul Leader în microregiunea Parteneriatului Mureşean. În urma verificării eligibilităţii şi declarării ca finanţabil, proiectul a câştigat 2,785 milioane euro fonduri nerambursabile pentru desfăşurarea programului Leader în GAL Parteneriat Mureşean.

Teritoriul GAL: Comuna Ernei, Comuna Glodeni, Comuna Gornești, Comuna Voivodeni

 

 ASOCIAŢIA "GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ HOMOROD-RIKA-TÂRNAVA

Asociația Microregiunea Rika este întruchiparea instituțională a microregiunii situate în partea de sud-vest a județului Harghita, partea de sud a Scaunului Odorheiului, regrupând comunele Ocland, Merești, Jimbor, Ionești, Vărghiș și Racoș

 

ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ DEALURILE TÂRNAVELOR"

Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Dealurile Târnavelor" deservește şi se suprapune cu teritoriul cunoscut şi sub denumirea de "Târnava Mare"

GAL Dealurile Târnavelor este un parteneriat public-privat constituit în anul 2007 conform abordării LEADER, la iniţiativa actorilor locali şi ca o consecinţă a numeroaselor întruniri, seminarii şi grupuri de lucru.

GAL DT deserveşte un teritoriu rural cu o populaţie de 27.435 locuitori (conform INSE 2002), fiind constituit din 8 comune şi 35 de organizaţii partenere; pe un teritoriu de 814 Km2.

Cele 8 comune membre, care formează la ora actuală teritoriul acoperă porţiuni din 2 judeţe învecinate: comunele Biertan şi Laslea din jud. Sibiu. Comunele: Daneş, Nadeş, Albeşti, Apold, Vânători şi Saschiz; din jud. Mureş.

 

ASOCIAȚIA LEADER CSIK

Aria Asociației Leader Csík cuprinde 23 de comune (70 de localități), care sunt reprezentate în asociație de către organizații neguvernamentale, de societăți comerciale și de instituții ale administrației publice locale. Acest parteneriat are ca scop dezvoltarea satelor și a comunităților rurale. Grupul de Acțiune Locală  care acoperă aria LEADER cuprinde, cu excepția Municipiului Miercurea Ciuc și a orașului Bălan toate localitățile din Depresiunea Ciucului, din Bazinul Casinului și din Valea Ghimeșului.   

GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ PENTRU DEZVOLTAREA REGIUNII GIURGEU G10

Zona G10 se află în centrul ţării, la marginea estică a Transilvaniei, în partea nordică a județului Harghita, în îmbrăţişarea Carpaţilor Orientali, între două masive muntoase: Munţii Gurghiului şi Hăşmaşul Mare. Zona este compusă dintr-un oraş şi 9 comune – oraşul Borsec şi comunele Ciumani, Corbu, Ditrău, Joseni, Lăzarea, Remetea, Suseni, Tulgheş şi Voşlăbeni.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SÓVIDÉK-HEGYALJA

Zona se află în centrul ţării, la marginea de est a Transilvaniei, paralel cu munţii vulcanici, la periferia estică a Podişului Transilvaniei, în partea vestică a judeţului Harghita, cu un relief subcarpatic. Zona este compusă din 7 comune: Praid, Corund, Lupeni, Brădeşti, Zetea, Dealu şi Vărşag.