MAGYAR OLDAL / ENGLISH VERSION
TELEFON: +40 / 745 123145

Strategia de dezvoltare locală

Grupul de Acţiune Locală din Valea Nirajului a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală a microregiunii pe perioada 2014-2020, un document complex, realizat printr-o largă cooperare între actorii locali din microregiune, bazându-se pe colaborare, conlucrare şi mobilizare extinsă în vederea implicării tuturor segmentelor societăţii în procesele de pregătire a planului de dezvoltare locală, utilizând astfel abordarea LEADER “de jos în sus”. Documentaţia defineşte viziunea de dezvoltare a microregiunii, stabilind priorităţile de dezvoltare, precum şi domeniile de intervenţie şi măsurile care urmează să fie implementate în vederea atingerii obiectivelor generale şi specifice din cadrul strategiei.

Strategia de Dezvoltare Locală a microregiunii Valea Nirajului s-a elaborat în cadrul proiectului ”Parteneriat și cooperare pentru dezvoltare în Valea Nirajului”, proiect finanţat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Domeniul de intervenție - 6B  - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, Submăsura 19.1 Construcţie parteneriate public – private, Faza 3 Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL.

Strategia de dezvoltare locală - versiunea 4

Strategia de dezvoltare locală - versiunea 3

Strategia de dezvoltare locală - versiunea 2

Strategia de dezvoltare locală - versiunea 1

Strategia de dezvoltare locală - descărcare document aici

Planul de finanțare

Planul de finantare 2021 varianta1

Planul de finantare 2021 varianta 2

Planul de finantare 2022 varianta 3

Planul de finantere 2023 varianta 4

 

                          ♦   ♦   ♦

Nota aprobare modificare strategie 2023 -1

Nota aprobare modificare strategie 2022-3

Nota aprobare modificare strategie 2021-2

Nota aprobare modificare strategie-2021-1

Notă de aprobare modificare organigramă

Notă de aprobare modificare SDL

                          ♦   ♦   ♦

Plan de achizitie Sm 19.1 - 2023