MAGYAR OLDAL / ENGLISH VERSION
TELEFON: +40 / 745 123145

Anunț lansare proiecte măsura M1/6A-M2/6B-M4/6B 2023 Noiembrie

Anunț lansare M1/6A, M2/6B FEADR, M4/6B EURI

 

Documente anunț M1/6A

Anunț lansare 

Ghidul solicitantului - data postării 26.11.2023

Anexa1 - CEREREA de FINANTARE M1 ALVN

Anexa 2 - Model plan de afaceri

Anexa 6.1 - Declarație încadrare în categoria micro-întreprindere

Anexa 6.2 - Declarație de minimis

Anexa 6.3 - Declarație neîncadrare firme în dificultate

Anexa 6.4 - Declarație că beneficiarul nu a beneficiat de servicii de consiliere

Coduri CAEN eligibile pentru dotare si construcții

Coduri CAEN eligibile doar pentru investiții de dotări

Lista localități cu potențial turistic ridicat

Lista localități cu potențial eco-turistic

Lista arii naturale protejate

Instrucțiuni evitare condiții artificiale

Model doc. 16. Declaratie pe propria raspundere

Model declarație raportare

Fisa de evaluare proiect

Fisa verificare pe teren

Precizări referitoare la Ghidul solicitantului

 

Documente anunț M2/6B FEADR

Anunț lansare

Ghidul solicitantului - data postării 26.10.2023

Anexa1a: CEREREA de FINANTARE M2 ALVN

Anexa1b la CEREREA de FINANTARE M2 ALVN

Fișa verificare 

Fisa verificare pe teren

 Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 3 Lista localități zona montană

Anexa 4 Recomandări analiză cost beneficiu

Anexa 7 Rezultate finale recensământ populație

Anexa 10 Model hotărâre consiliu local

Model declarație raportare

Anexă: Memoriu justificativ

 

Documente anunț M4/6B EURI

Anunț lansare

Ghidul solicitantului - data postării 26.10.2023

Anexa 1 - Precizari referitor la Ghid solicitantului M4_6B

Anexa 1a la cererea de finanțare 

Anexa 1b la cererea de finanțare

Memoriu justificativ

Studiu de fezabilitate

Anexa 3 la cererea de finanțare

Anexa 4 - Analiza cost-beneficiu

Anexa 7 - Rezultate recensământ populație 2011

Anexa 10 - Model HCL

Fișa de verificare M4/6B 

E2L Fișa de verificare pe teren 

Model declarație de raportare