MAGYAR OLDAL / ENGLISH VERSION
TELEFON: +40 / 745 123145

Anunț lansare proiecte măsura M1/6A-M2/6B-M3/6B 2021 octombrie

Documente anunț M1/6A  (clik pentru afisare documente)

Anunț lansare

Ghidul solicitantului - data postării 19.10.2021

Anexa1 - CEREREA de FINANTARE M1 ALVN

Anexa 2 - Model plan de afaceri

Anexa 6.1 - Declarație încadrare în categoria micro-întreprindere

Anexa 6.2 - Declarație de minimis

Anexa 6.3 - Declarație neîncadrare firme în dificultate

Anexa 6.4 - Declarație că beneficiarul nu a beneficiat de servicii de consiliere

Coduri CAEN eligibile

Coduri CAEN eligibile dotare clădiri

Lista localități cu potențial turistic ridicat

Lista localități cu potențial eco-turistic

Lista arii naturale protejate

Instrucțiuni evitare condiții artificiale

Model doc. 16. Declaratie pe propria raspundere

Model declarație raportare

Fisa de evaluare

Fisa verificare pe teren

Precizări referitoare la Ghidul solicitantului

 

Documente anunț M2/6B

Anunț lansare

Ghidul solicitantului -data postării: 19 10 2021

Anexa1a: CEREREA de FINANTARE M2 ALVN

Anexa1b la CEREREA de FINANTARE M2 ALVN

Fișa verificare E1 M2/6B 

Fișa verificare pe teren 

Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 3 Lista localități zona montană

Anexa 4 Recomandări analiză cost beneficiu

Anexa 7 Rezultate finale recensământ populație

Anexa 10 Model hotărâre consiliu local

Model declarație raportare

Anexă: Memoriu justificativ

 

Documente anunț M3/6B

Anunț lansare

Ghidul solicitantului (19.10.2021)

Cererea de finantare investitii Anexa 1a.docx

Cererea de finantare investitii Anexa 1b .xlsx

Cerere-de-finantare-proiecte de servicii.docx

Studiul de fezabilitate/DALI.doc

Recomandari analiza cost-beneficiu.doc

Lista localitati din zona montana.pdf

Model declaratie propria raspundere.doc

Anexa memoriu justificativ.doc

Model declaratie de raportare-alvn.doc

Fisa verificare m3_ 6b.pdf

Fisa de verificare proiecte de servicii m3_6b.pdf

Fisa de verificare pe teren m3_6b.doc

Rezultate finale recensamantul Populatiei 2011 Tabelul nr.3