MAGYAR OLDAL / ENGLISH VERSION
TELEFON: +40 / 745 123145

M1/6A Sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-agricole

CINE POATE BENEFICIA?

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up)

 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

producție în vederea comercializării (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje, echipamente, produse electrice, etc.)

Activități meșteșugărești (ex. artizanat și alte activități tradiționale non-agricole: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului etc)

Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică)

Servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate juridice, audit; servicii în tehnologia informației etc.), cu excepția activităților turistice.

 

CUANTUM SPRIJIN NERAMBURSABIL

50.000 de euro/proiect, respectiv 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție și de agroturism.

 

TIPUL SPRIJINULUI

avans 70% la semnarea deciziei de finanțare

30% se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare

 

 

Ghidul solicitantului - publicat 19.10.2021

Anexa1 - CEREREA de FINANTARE M1 ALVN

Anexa 2 - Model plan de afaceri

Anexa 6.1 - Declarație încadrare în categoria micro-întreprindere

Anexa 6.2 - Declarație de minimis

Anexa 6.3 - Declarație neîncadrare firme în dificultate

Anexa 6.4 - Declarație că beneficiarul nu a beneficiat de servicii de consiliere

Coduri CAEN eligibile

Coduri CAEN eligibile dotare clădiri

Lista localități cu potențial turistic ridicat

Lista localități cu potențial eco-turistic

Lista arii naturale protejate

Instrucțiuni evitare condiții artificiale

Model doc. 16. Declaratie pe propria raspundere

Model declarație raportare

Fisa de evaluare

Fisa verificare pe teren

Precizări referitoare la Ghidul solicitantului

Precizări referitoare la Ghidul solicitantului nr. 2