MAGYAR OLDAL / ENGLISH VERSION
TELEFON: +40 / 745 123145

M1/6A Sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-agricole

CINE POATE BENEFICIA?

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up)

 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

producție în vederea comercializării (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje, echipamente, produse electrice, etc.)

Activități meșteșugărești (ex. artizanat și alte activități tradiționale non-agricole: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului etc)

Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică)

Servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate juridice, audit; servicii în tehnologia informației etc.), cu excepția activităților turistice.

 

CUANTUM SPRIJIN NERAMBURSABIL

50.000 de euro/proiect, respectiv 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție și de agroturism.

 

TIPUL SPRIJINULUI

avans 70% la semnarea deciziei de finanțare

30% se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare

 

 

Ghidul solicitantului

Anexa1 - CEREREA de FINANTARE M1 ALVN

Anexa 2 - Model plan de afaceri

Anexa 6.1 - Declarație încadrare în categoria micro-întreprindere

Anexa 6.2 - Declarație de minimis

Anexa 6.3 - Declarație neîncadrare firme în dificultate

Anexa 6.4 - Declarație că beneficiarul nu a beneficiat de servicii de consiliere

Coduri CAEN eligibile

Coduri CAEN eligibile dotare clădiri

Lista localități cu potențial turistic ridicat

Lista localități cu potențial eco-turistic

Lista arii naturale protejate

Instrucțiuni evitare condiții artificiale

Model declarație raportare

Fisa de evaluare

Fisa verificare pe teren

Precizări referitoare la Ghidul solicitantului