MAGYAR OLDAL / ENGLISH VERSION
TELEFON: +40 / 745 123145

LEADER pe Valea Nirajului

Valea Nirajului este una dintre zonele cele mai dens populate ale țării, satele par a fi ca niște mărgele înșirate pe cele două maluri ale Nirajului respectiv pe afluenții acestuia. De-a lungul acestei văi, având o lungime de aproximativ 80 de kilometri sunt 66 de localități, populația totală a acestei microregiuni numărând 38.000 de suflete. Principala sursă de venit pentru oamenii de pe aceste meleaguri a fost întotdeauna, și este și în prezent, agricultura.

În anul 2002, cu sediul în Miercurea Nirajului, a fost înființată o asociație pentru dezvoltarea microregiunii, care regrupează în prezent 13 unități administrativ-teritoriale, din care 12 comune și orașul Miercurea Nirajului. Parteneriatul strâns și neîntrerupt între comune a fost extins ajungându-se la implicarea treptată a sectoarelor civil și privat în demersul de planificare, prin consecință actualul plan cadru de dezvoltare locală se sprijină pe bazele solide a parteneriatului între sectoarele civil, privat și public. Se poate afirma deci că planificarea strategică condusă de o asociație microregională cu scopuri multiple, compusă până nu demult exclusiv din membri venind din sectorul public (primării) devine treptat obiectul activității Asociației LEADER Valea Nirajului, și că prin acest demers comun de planificare se creează în mod concomitent instrumentele concrete de implementare.

Asociația LEADER Valea Nirajului a fost înregistrată în anul 2010, ca entitate juridică reprezentând Grupul de Acțiune Locală, cu scopul de a exploata oportunitățile de dezvoltare în cadrul Axei IV a Planului Național de Dezvoltare Rurală.

Misiunea principală a Asociației este crearea bazelor pentru o dezvoltare economică și socială durabilă pornind de la resursele și posibilitățile locale și bazată pe parteneriat și colaborare la nivel local.

Primul pas concret în vederea realizării obiectivului pe care ni l-am propus a fost implementarea proiectului „Parteneriat și colaborare pentru dezvoltarea microregiunii Valea Nirajului”.

Proiectul a fost realizat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa Prioritară 4, Axa LEADER, Măsura 431 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe în animarea teritoriului, Sub-măsura 431.1 Construcţie parteneriate public-private, Faza 3 – Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia Grupurilor de Acţiune Locală.

Obiectivul specific a fost creşterea capacităţii de implementare a iniţiativelor de dezvoltare locală în microregiunea Valea Nirajului, în contextul dezvoltării teritoriului prin Axa 4 LEADER, prin construcţia parteneriatului public-privat în vederea pregătirii Planului de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului.

Astfel proiectul a avut ca scop constituirea parteneriatului public-privat şi pregătirea planului de dezvoltare locală pentru selecţia GAL în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală, atingându-se astfel unul dintre obiectivele specifice aferente Axei LEADER, „Asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală”.

Proiectul a vizat toate unităţile administrativ-teritoriale din microregiunea Valea Nirajului, respectiv 13 UAT - uri, care administrează 66 de localităţi, având peste 30.000 de locuitori.

Proiectul s-a derulat în perioada decembrie 2009 – septembrie 2010 şi a avut ca rezultat elaborarea Planului de Dezvoltare Locală a microregiunii Valea Nirajului. Au fost organizate întâlniri cu cetăţenii în fiecare dintre cele 13 unităţi administrativ-teritoriale din microregiune.